Rusta och Matcha 2 Göteborg / ROM2


Vi hjälper dig i jakten på sysselsättning


Bor du i Göteborg och behöver hjälp in i arbetslivet? Välkommen att kontakta oss på Tetiko – vi är en leverantör av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha 2 (ROM2) i Göteborg. Med hjärta och hjärna ger din handledare dig verktyg och kontakter som hjälper dig att få drömjobbet eller en utbildning som förbättrar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

KA-nummer: 10072780

Rusta och matcha 2 – för dig som vill ha ett jobb snabbt

Välkommen till ett företag som har lång erfarenhet av att hjälpa personer till arbete med hjälp av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha 2 i Göteborg.

Du har viljan och framtidstron – vi har nycklarna. Vi finns här för dig som snabbt vill hitta arbete eller utbildning.

Kontakta oss så får du träffa en engagerad, kunnig handledare med gott om erfarenhet av näringslivet. Du får hjälp att skapa en tydlig struktur i ditt arbetssökande.

Vid sidan av den hjälp du får av din handledare kan du även delta i gruppaktiviteter som gör att du kan utbyta erfarenheter samtidigt som du känner dig som en del i en gemenskap.

Kontakta oss

Rusta och matcha 2 Göteborg
ROM2 Göteborg

Stöd hela vägen

När du anmäler dig till Rusta och Matcha 2 (ROM2) hos oss kan vi anpassa åtgärderna efter dina individuella behov för att ge dig förutsättningar att ta nästa steg i livet. Vi hjälper dig att hitta ett jobb eller lämpliga studier som gör dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Det kan finnas en hel del hinder för den som vill ut på arbetsmarknaden – särskilt för en som har varit utan jobb ett tag eller är nyanländ. Det kan handla om kunskapsmässiga, personliga eller kulturella hinder – men vi väljer att se på dem som möjligheter.

Genom Rusta och Matcha 2 ger vi dig de verktyg du behöver för att komma ut i arbete och utvecklas som person.

Mer om Rusta och Matcha 2 i Göteborg


Rusta och Matcha 2 – vad är det?

Rusta och matcha 2 är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med leverantören av tjänsten hjälper arbetssökande att få ett arbete eller påbörja studier så fort som möjligt. Tjänsten är en utveckling av Rusta och Matcha och består av individuellt utformade aktiviteter där du får hjälp av en handledare att hitta ett arbete eller påbörja studier. En person som står riktigt långt från arbetsmarknaden får mer stöd. Rusta och matcha 2 pågår i sex månader. Men det kan förlängas med ytterligare sex månader om det är motiverat. Det är du själv som arbetssökare som väljer leverantör.

Rusta och matcha 2 Göteborg – mer information

Rusta och Matcha 2 är ett valfrihetssystem som Arbetsförmedlingen har utvecklat, där fristående leverantörer som oss på Tetiko ska hjälpa arbetssökande till jobb eller studier. Rusta och Matcha 2 är den senaste versionen av de olika valfrihetssystem som AF har utvecklat under ett antal år. Med varje ny version har anpassningar gjorts för att kunna få ut bästa möjliga resultat. Anpassningarna rör bland annat ersättningarna, geografiska områden och tid till resultat. Idag får en leverantör till exempel sin resultatersättning efter sex månader, jämfört med tidigare fyra.

Rusta och matcha 2 – steg för steg

 • Kontakta Arbetsförmedlingen. För att ta del av Rusta och Matcha måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.
 • Rusta. Din handledare kartlägger dina kompetenser och gör sedan upp en plan som du kan följa. Vi hjälper dig både att hitta arbete eller en utbildning som kan leda till jobb.
 • Matcha. Vi har ett stort kontaktnät av arbetsgivare. När vi tror att vi kan matcha din kompetens mot en tjänst kontaktar vi dig. Om det känns bra för dig går vi vidare och förbereder dig för en intervju.
 • Ut i arbetslivet. När du hittar rätt går du vidare till arbete eller en längre utbildning.

Påverkas jag av förändringen?

Tjänsten är en ny fas av programmet Rusta och Matcha och har som fokus att generera starka matchningar som håller i en längre utsträckning. Är du redan deltagare i Rusta och Matcha så påverkas du inte av den omgjorda tjänsten, du kan fortsätta som vanligt. Om en förlängning är aktuell så är det arbetsförmedlingen som beslutar om du får fortsätta i Rusta och Matcha 2. Det är alltid arbetsförmedlingen som bestämmer vem som får gå tjänsten. Du måste alltså vara inskriven hos AF – är du intresserad av Rusta och Matcha 2 så kontaktar du din arbetsförmedlingen för beslut.

Detta ingår i tjänsten Här är några områden där du får stöd genom Rusta och Matcha 2:

 • Vi kartlägger dina styrkor och kompetenser inom dina yrkesområden.
 • Vi matchar direkt till de jobb som passar din profil.
 • Du får hjälp att skriva ansökningshandlingar, CV och personligt brev. Du får även hjälp när det handlar om IT och datahantering.
 • Träning och förberedelser inför jobbintervjuer samt samtal med studievägledare.
 • Studiebesök hos tänkbara arbetsgivare.
 • Inspirerande föreläsningar, gruppaktiviteter, workshops och motiverande samtal.
 • Stöd med språk anpassar efter dina behov och mål.

Maxtid ett år på Rusta och Matcha 2

Som sagt – tanken med Rusta och Matcha 2 är att vi ska hjälpa dig till jobb eller en längre utbildning. Detta ska dessutom ske så snabbt som möjligt. Rusta och Matcha är dock tidsbegränsat. Till en början handlar det om sex månader, som vid behov kan förlängas med ytterligare sex månader till en total tidsperiod på maximalt ett år. Det är Arbetsförmedlingen som tar beslut om du får fortsätta med Rusta och Matcha 2. Vi hjälper dig i kontakten med Arbetsförmedlingen om det skulle behövas. Behöver du hjälp att få jobb? Kontakta oss så hjälper vi dig med Rusta och Matcha 2 i Göteborg.

Rusta och matcha 2 i Göteborg – ett steg ut i arbetslivet
Kontakta oss